> contact > kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraden bestaan op dit moment uit:

Hindeloopen

   

Workum

Secretaris

Br. Jan v.d. Goot
Galgepolle 4 
8713 LB Hindeloopen
Tel: 0514 – 52 23 54
E-mail: janenhennie43@ziggo.nl

 

   

Aanspreekpunt:

G.E.G. Meijer
Munt 98
8446 AL Heerenveen
0513 - 88 07 15
06 - 4713 4779
E-mail: gegmeijer@doopsgezind.nl

Boekhouder

Br. Anne v.d. Zijpp
Koffepaed 6 
8711 HZ Workum
Tel: 0515 – 54 33 40
Rek.nr. NL 49 RABO 0372.1549.99
E-mail: a.vdzijpp@kpnmail.nl

   

Secretaris

Br. Joh. Koopen
Schoolstraat 25-105
8711 BD Workum
Tel. 0515 – 54 22 18
E-mail: johanneskoopen@online.nl

 

   

Boekhouder

T. van der Wal-Hoekema
Hearewei 33
8711 GC Workum
Tel: 0515 – 85 43 90
Rek.nr: NL 73 ABNA 046.93.17.159
E-mail:  h.t.vdwal1@gmail.com

 

 
Meer informatie   ANBI-register Doopsgezinde Gemeente Workum
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2022 Doopsgezind.nl